สาแหรกรัดแหนบ (U-Bolt) น๊อต by ฮ่งเฮงไถ่


สาแหรกรัดแหนบรถยนต์ (U-Bolt) เป็นชิ้นอะไหล่ในช่วงล่างของ รถยนต์ทุกชนิดที่ใช้แหนบรถยนต์ การทำงานของสาแหรกรัดแหนบ (U-Bolt) นั้นจะทำหน้าที่รัดแหนบรถยนต์ (Leaf Spring) ให้ติดกับแน่นกับช่วงล่างของรถยนต์ ไม่ให้แหนบรถยนต์ (Leaf Spring) เคลื่อนที่หรือขยับในขณะที่แหนบรถยนต์ (Leaf Spring) ทำหน้าที่รับน้ำหนัก
นอกจากสาแหรกรัดแหนบรถยนต์ (U- Bolt) จะทำหน้าที่รัดแหนบรถยนต์(Leaf) แล้ว ยังสามารถดัดแปลงชิ้นอะไหล่ดังกล่าวไว้สำหรับรัดเพลาต่างๆได้

สาแหรกรัดแหนบรถยนต์ (U-Bolt) นั้นผลิตโดยโรงงานของ บริษัท ฮ่งเฮงไถ่ จำกัด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กตั้งแต่ 11/32 “ ถึง 1” ใช้สำหรับผลิตสาแหรกรัดแหนบรถยนต์ (U-Bolt) สำหรับรถยนต์ทุกชนิด เช่น Isuzu, Hino, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, รถพ่วง เป็นต้น เรายังสามารถผลิตชิ้นอะไหล่ขนาดตามความต้องการของลูกค้า และเรายังมีรายการสินค้ากว่าสามร้อยรายการ

 

*สนใจสามารถติดต่อและสอบถามทางได้ตามที่อยู่*