แหวนยางโอริง (O-Ring) by NOK

แหวนยาง(O-Ring) เป็นชิ้นส่วนใช้กันรั่วของของเหลว และก๊าซซึ่งมีใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ , อุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าและเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนอุปกรณ์ในครัวเรือน

แหวนยาง(O-Ring) ที่เรานำมาจัดจำหน่ายเป็นแหวนยาง(O-Ring) คุณภาพดียี่ห้อ “NOK”แหวนยาง(O-Ring) ที่ดี ต้องมีความสามารถในการทน ความร้อน และแรงอัดตลอดจนการขยายตัว ได้ดีภายใต้สภาวะการทำงานต่างๆ ของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์นั้นๆ ขนาดของแหวนยาง(O-Ring) ที่เราจัดจำหน่ายมีความหนาตั้งแต่ 1.5m.m. – 8.4 m.m. และเรามีจำนวนสินค้าแหวนยางโอริง (O-Ring)กว่าหกร้อยรายการไว้สนองความต้องการของท่าน

*สนใจสามารถติดต่อและสอบถามได้ตามที่อยู่*